Предстоящо

ЖИВОТ И РАБОТА БЕЗ ХАПЧЕТА

4-МОДУЛЕН КУРС ЗА ТЕЛЕСНОТО ЗДРАВЕ, ЕМОЦИОНАЛНАТА

УСТОЙЧИВОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ВАРНА, ХОТЕЛ “ОДЕСОС”

Водещи:

ПРОФ.ВЛАДИМИР НИКИТИН – Московски социално-педагогически институт  ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Зет Ес Консулт Тренинг център, Варна

Всеки модул – 16 академични часа

I модул 23 и 24 ноември, 2019
Тема: “Арт-терапевтични и психодраматични техники за подобряване състоянието на тялото и емоционалната устойчивост на учителите”

II модул8 и 9 февруари, 2020
Тема: “Дишането, гласът и движението като средства за регулиране на телесното здраве и състоянието на психиката”

III модул25 и 26 април, 2020
Тема: “Техники и методи за релаксация, редуциране на стреса и подобряване работоспособността на учителите”

IV модул13 и 14 юли, 2020
Тема: “Работа със случаи и телесни състояния”

Информация

Предстоящо

ЗИМНА ПЛАНИНСКА КВАЛИФИКАЦИОННА СЕДМИЦА

КК “БОРОВЕЦ“, ХОТЕЛ „АЙСБЕРГ“ – 4*

26.12.2019 – 30.12.2019

ТЕМИ ЗА ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЯТА:

1. Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

 2. Мотивиране на учителския екип за ефективна работа

Водещ: Лидия Йорданова – магистър по приложна психология, психодрама терапевт. От 2007 година работи в полето на училищната психология като провежда семинари и тренинги с учители, ученици и родители по психологически проблеми на образованието. Основател и управител е на Центъра за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, Варна. В продължение на 10 години Центърът е организатор на Национални и Международни конференции, свързани с проблемите на училищната психология. Зет Ес Консулт център беше също така главен организатор и домакин на Първата Балканска конференция по психодрама, социодрама и действени методи в образованието “Пипи Дългото чорапче и съвременният свят”, която се проведе през м.юли, 2019 год. в близост до Варна.

Каним педагогически специалисти, работещи в детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие да се включат в един или два избрани от тях курса по програми, одобрени от Министерството на образованието и науката, даващи по един квалификационен кредит.

Участниците в Зимната планинска квалификационна седмица ще имат възможност да съчетаят тренинг-обучението с разходки, отдих и каране на ски в един от най-хубавите зимни курорти на страната. Желаещите ще могат и да посетят резиденцията „Царска Бистрица“.

Информация

Предстоящо

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ “ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ” – Варна, България

и

EXPRESSIVE THERAPIES TRAINING INSTITUTE /ETTi/ – Далас, Тексас, САЩ

организират от 28.05. до 31.05.2020 год.

4-ДНЕВЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТРЕНИНГ-СЕМИНАР

КК БОРОВЕЦ, ХОТЕЛ “АЙСБЕРГ”

ТЕМА: ДЕТСКАТА И ЮНОШЕСКАТА САМОТА И ВРЪЗКАТА И С НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – ОТ ОСЪЗНАВАНЕ КЪМ ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПСИХОДРАМА И ДРУГИ ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ”

Водещи:

Д-р ДАНИЕЛА СИМЪНС, PhD, TEP – Еxpressive Therapies Training Institute, САЩ

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна

Информация

Предстоящо

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 06.09.-12.09.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ДМН, АЛЕКСАНДЪР КОПИТИН,

ДОЦЕНТ В КАТЕДРАТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАТА АКАДЕМИЯ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМА: ИНОВАЦИОННИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА С ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ”

Информация

Предстоящо

БАРСЕЛОНА, 29.10.2019 – 03.11.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • Д-Р ДАНИЕЛА СИМЪНС – Expressive Therapies Training Institute – САЩ 
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “ДЕЙСТВЕНИ И ПРЕЖИВЕЛИЩНИ МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Информация

Предстоящо

БАТУМИ/ГРУЗИЯ/, 20.09.2019 – 26.09.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.ДПН ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БЪРНАУТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХОЕМОЦИОНАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ТЕХНИКИ“ 

Информация