Предстоящо

МОСКВА, 26.10.2020 – 01.11.2020 ГОД.

ПО ДОГОВОР С МОСКОВСКИЯ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.ДПН ВЛАДИМИР НИКИТИН
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “КАК ДА СЪХРАНИМ ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧНОТО СИ ЗДРАВЕ В УСЛОВИЯ НА ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА

КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА:

  • Хорариум на обучението: 16 учебни часа

Участниците ще получат сертификат от Московския социално-педагогически институт и сертификат с 1 квалификационен кредит.

  • По възможност – посещение на детска градина и училище в Москва
  • Посещение на издателство „Генезис“ за методическа и психологическа литература

Информация

Предстоящо

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ

КИЕВ, 18.03.2020 – 22.03.2020

ВОДЕЩИ:

  • МАРИЯ ГОРШКОВА – магистър по педагогика и психология, психодрама терапевт; треньор в Международната програма за развитие на детето(International Child Development Programme); координатор на фасилитаторите на област Виница, Украйна
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – магистър по приложна психология, психодрама терапевт и обучител

ТЕМА: “УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ РАБОТА С МЕТАФОРИЧНИ КАРТИ”

Информация

Предстоящо

ПРОЛЕТНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДНИ

30.04 – 03.05.2020 год.

ОСТРОВ ТАСОС, BLUE SEA HOTEL, 2*

/на самия бряг на Егейско море/

ТЕМИ ЗА ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЯТА:

1. Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

2. Подобряване на физическото здраве, емоционалното равновесие и работоспособността на учителите

 

Информация

Предстоящо

ПЪРВА СРЕЩА НА ЗЕЛЕНО НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ

„ЦЕННОСТИТЕ И УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА”

07.05 – 10.05.2020, КК СЕМКОВО, ХОТЕЛ “БОР”

Споделяне на опит и идеи за обучение и общуване с децата и учениците от всички степени на образование и по всички учебни дисциплини в природата и с нея.

Без доклади и компютърни презентации.

НА ЖИВО И НА ЗЕЛЕНО.

Как да се съединим с природата и да получим от нейната красота и мъдрост най-ценната помощ в обучението и възпитанието на децата и учениците.

Информация

Предстоящо

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ “ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ” – Варна, България

и

EXPRESSIVE THERAPIES TRAINING INSTITUTE /ETTi/ – Далас, Тексас, САЩ

организират от 28.05. до 31.05.2020 год.

4-ДНЕВЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТРЕНИНГ-СЕМИНАР

СОФИЯ, ЗАЛА G8-1, УЛ.”ГЛАДСТОН” 8

ТЕМА: ДЕТСКАТА И ЮНОШЕСКАТА САМОТА И ВРЪЗКАТА И С НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – ОТ ОСЪЗНАВАНЕ КЪМ ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПСИХОДРАМА И ДРУГИ ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ”

Водещи:

Д-р ДАНИЕЛА СИМЪНС, PhD, TEP – Еxpressive Therapies Training Institute, САЩ

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна

Информация

Предстоящо

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 02.06.-08.06.2020 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ДМН, АЛЕКСАНДЪР КОПИТИН, професор в катедрата по психология на Санкт-Петербургската академия за следдипломно педагогическо образование
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА, магистър по приложна психология, психодрама терапевт и обучител

ТЕМА: АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦА И ЮНОШИ”

Информация