International Online Conference “Teacher Physical Activity, Emotional Health and Professional Well-Being”

26 – 27.11.2022

How to act in a flight accident? These are the instructions that we always hear before every flight. “First put on the mask on your face and then help the people who are with you. “Как да действаме при авария в самолета. Тези указания винаги слушаме или гледаме преди всеки полет. „Първо сложи маската на себе си и после на придружаващите те лица.“

and is fully due and is totally true for the teachers. You cannot be in any help to your students regarding your knowledge and skills if you have health problems, if you are under permanent stress, if your body and soul are suffering and Това не е случайно и важи с пълна сила за учителите. Не можеш да си полезен със знанията и уменията си на своите възпитаници, ако имаш проблеми със здравето и си в състояние на постоянен стрес, ако тялото и душата ти страдат и жадуват да бъдат успокоени и обгрижени.

Точно физическото и психичното здраве като фактори за професионалното благополучие на учителите ще бъдат във фокуса на практико-приложната конференция, която ще се проведе онлайн на 26.11 и 27.11.2022 год.