Детската самота

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ “ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ” – Варна, България

и

EXPRESSIVE THERAPIES TRAINING INSTITUTE /ETTi/ – Далас, Тексас, САЩ

организират от 28.05. до 31.05.2020 год.

4-ДНЕВЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТРЕНИНГ-СЕМИНАР

СОФИЯ, ЗАЛА G8-1, ул.”Гладстон”№8/Идеален център/

ТЕМА: ДЕТСКАТА И ЮНОШЕСКАТА САМОТА И ВРЪЗКАТА И С НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – ОТ ОСЪЗНАВАНЕ КЪМ ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПСИХОДРАМА И ДРУГИ ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ”

Водещи:

Д-р ДАНИЕЛА СИМЪНС, PhD, TEP – психодрама водещ и международен обучител, Американски борд по психодрама, социометрия и групова психотерапия, директор на Expressive Therapies Training Institute – Dallas, Texas, САЩ. Работи в областта на психичното здраве и психодрамата в Европа и САЩ от 1995, преподава в американски университети и е автор на много научни статии в областта на психичното здраве и психодрамата. Даниела Симънс e Президент на Американската асоциация по психодрама и групова терапия /ASGPP/. Редактор е на Американския журнал по психодрама, както и на месечни и тримесечни издания по психодрама в САЩ.

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – магистър по приложна психология, психодрама терапевт От 2007 година работи в полето на училищната психология като провежда семинари и тренинги с учители, ученици и родители по психологически проблеми на образованието. Основател и управител е на Центъра за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, Варна. В продължение на 10 години Центърът е организатор на Национални и Международни конференции, свързани с проблемите на училищната психология. Зет Ес Консулт център беше също така главен организатор и домакин на Първата Балканска конференция по психодрама, социодрама и действени методи в образованието “Пипи Дългото чорапче и съвременният свят”, която се проведе през м.юли, 2019 год. в близост до Варна.

Тренинг-семинарът ще се провежда на английски език. Ще бъде осигурен превод на български.

Такси за участие:

  • до 20 март 2020 – 200 евро; за участници от балканските държави – 135 евро /270 лв./;
  • до 30 април 2020 – 250 евро; за участници от балканските държави – 165 евро /330 лв./;
  • след 30 април 2020 – 300 евро; за участници от балканските държави – 195 евро /390 лв./.

Международният тренинг-семинар ще се проведе в София в зала G8-1, ул.”Гладстон” №8 /Идеален център/

Заявяването на участие и заплащането на таксата за участие се извършва:

  • чрез подаване на заявка към Зет Ес Консулт ЕООД на е-мейл адрес office@zsconsult.com и заплащане по банков път /Формуляр за заявка и банкови детайли по-долу/
  • в сайта на ETTi институт и заплащане чрез системата PAY PAL директно в сайта – https://www.ettinstitute.com/borovets-bulgaria-june-4-6-2020-children-and-adolescents-loneliness–school-violence—from-awareness-to-change.html?fbclid=IwAR1OgkYc8IV_uFQ3YjiGtqcsyaYH0sOYChoEwA6wSlwlF8WMXP15IgKyIQY

Заявка

Контакти