Детската самота

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ “ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ” – Варна, България

организира на 25.04. и 26.04.2023 год.

2-ДНЕВЕН ВЕЧЕРЕН ОНЛАЙН ТРЕНИНГ-СЕМИНАР

ТЕМА: ДЕТСКАТА И ЮНОШЕСКАТА САМОТА И ВРЪЗКАТА И С НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”/подкрепа чрез експресивна арт-терапия и психодрама/ 

Водещ:

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – магистър по приложна психология, психодрама терапевт. От 2007 година работи в полето на училищната психология като провежда семинари и тренинги с учители, ученици и родители по психологически проблеми на образованието. Основател и управител е на Центъра за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, Варна, организатор на Национални и Международни конференции, свързани с проблемите на училищната психология

Такса за участие: 95 лв.

Заявяването на участие се извършва с попълване на ФОРМАТА:

Заплащането на таксата се извършва по банков път/банкови детайли по-долу в “Контакти”/:

Контакти