Предстоящо

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 06.09.-12.09.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ДМН, АЛЕКСАНДЪР КОПИТИН,

ДОЦЕНТ В КАТЕДРАТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАТА АКАДЕМИЯ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМА: ИНОВАЦИОННИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА С ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ”

Информация

Предстоящо

БАРСЕЛОНА, 31.10.2019 – 05.11.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • Д-Р ДАНИЕЛА СИМЪНС – Expressive Therapies Training Institute – САЩ 
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “ДЕЙСТВЕНИ И ПРЕЖИВЕЛИЩНИ МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Информация

Предстоящо

БАТУМИ/ГРУЗИЯ/, 20.09.2019 – 26.09.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.ДПН ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БЪРНАУТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХОЕМОЦИОНАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ТЕХНИКИ“ 

Информация