Предстоящо

ПЪРВА СРЕЩА НА ЗЕЛЕНО НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ

„ЦЕННОСТИТЕ И УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА”

07.05 – 10.05.2020, КК СЕМКОВО, ХОТЕЛ “БОР”

Споделяне на опит и идеи за обучение и общуване с децата и учениците от всички степени на образование и по всички учебни дисциплини в природата и с нея.

Без доклади и компютърни презентации.

НА ЖИВО И НА ЗЕЛЕНО.

Как да се съединим с природата и да получим от нейната красота и мъдрост най-ценната помощ в обучението и възпитанието на децата и учениците.

Информация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *