Предстоящо

ЖИВОТ И РАБОТА БЕЗ ХАПЧЕТА

4-МОДУЛЕН КУРС ЗА ТЕЛЕСНОТО ЗДРАВЕ, ЕМОЦИОНАЛНАТА

УСТОЙЧИВОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ВАРНА, ХОТЕЛ “ОДЕСОС”

Водещи:

ПРОФ.ВЛАДИМИР НИКИТИН – Московски социално-педагогически институт  ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Зет Ес Консулт Тренинг център, Варна

Всеки модул – 16 академични часа

I модул 23 и 24 ноември, 2019
Тема: “Арт-терапевтични и психодраматични техники за подобряване състоянието на тялото и емоционалната устойчивост на учителите”

II модул8 и 9 февруари, 2020
Тема: “Дишането, гласът и движението като средства за регулиране на телесното здраве и състоянието на психиката”

III модул25 и 26 април, 2020
Тема: “Техники и методи за релаксация, редуциране на стреса и подобряване работоспособността на учителите”

IV модул13 и 14 юли, 2020
Тема: “Работа със случаи и телесни състояния”

Информация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *