Предстоящо

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 06.09.-12.09.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ДМН, АЛЕКСАНДЪР КОПИТИН,

ДОЦЕНТ В КАТЕДРАТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАТА АКАДЕМИЯ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМА: ИНОВАЦИОННИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА С ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ”

Информация