Предстоящо

МОСКВА, 22.05.2019 – 27.05.2019 ГОД.

ПО ДОГОВОР С МОСКОВСКИЯ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.ДПН ВЛАДИМИР НИКИТИН
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “РЕГУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ И ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС НА УЧИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ РАБОТА С ГЛАСА И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ

Информация