“Тънкости и проблемни моменти при воденето на индивидуална и групова психодрама”

2 онлайн уъркшопа по 2.5 часа

/с превод на български/

Като личностно центриран подход, психодрамата поставя ударение върху самоактуализацията и развитието на личностния капацитет. Ролята на психодрама терапевта е да следва клиента/протагониста/ и те заедно или и с участие на членовете на група да работят за изследване на енергията, съдържаща се в емоциите, мечтите и конфликтите му с цел да се провокира креативността и спонтанността му чрез ролева игра и драматизация. 

Като всеки сложен процес, психодраматичната сесия, била тя индивидуална или групова, има свои особености, тънкости или “тесни места”, които са важни за терапевта или водещия с цел протагонистът да получи оптималната възможност да преоткрие собствената си сила за справяне с минали травми или настоящи предизвикателства. 

Участниците в двата уъркшопа от по 2.5 часа ще имат възможност да изследват тези тънкости и някои пречки при воденето на психодраматична игра заедно с една от доайените на световната психодраматична общност, ученичка на създателя на психодрамата Джейкъб Морено

МАРША КАРП – Великобритания 

                               

Марша Карп, MA, UKCP, TEP (Великобритания), колега със специален статут в Международната асоциация за групова психотерапия/IAGP/ и Американската асоциация за групова психотерапия и психодрама/ASGPP/, основател и почетен член на FEPTO, почетен президент на Британската асоциация по психодрама/BPA/, един от съ-авторите на книгите „Psychodrama: Inspiration and Technique“, „Psychodrama Since Moreno“, „The Handbook of Psychodrama“, награда за цялостен принос на BPA и ASGPP. Психодраматист на частна онлайн практика, супервайзор и международно признат психодрама обучител 

28.09.2021 год. – 19.00 ч.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ПСИХОДРАМА – тънкости и проблеми

12.10.2021 год. – 19.00 ч.

ГРУПОВА ПСИХОДРАМА – тънкости и проблеми

Такса за всеки уъркшоп: 70 лв.

Таксата се внася по банков път.

Регистрация на е-мейл: office@zsconsult.com

Контакт: 00359 879 643031 – Лидия Йорданова