МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Физическото и емоционалното здраве и професионалното благополучие на учителя”

26 – 27.11.2022

Как да действаме при авария в самолета. Тези указания винаги слушаме или гледаме преди всеки полет. „Първо сложи маската на себе си и после на придружаващите те лица.“

Това не е случайно и важи с пълна сила за учителите. Не можеш да си полезен със знанията и уменията си на своите възпитаници, ако имаш проблеми със здравето и си в състояние на постоянен стрес, ако тялото и душата ти страдат и жадуват да бъдат успокоени и обгрижени.

Точно физическото и емоционалното здраве като фактори за професионалното благополучие на учителите ще бъдат във фокуса на практико-приложната конференция, която ще се проведе онлайн на 26.11 и 27.11.2022 год. 

В продължение на 2 дни педагози и психолози от различни страни, както и представители на държавни и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикати, на висши училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересуващи се от проблема ще имат възможност да обменят идеи и практически опит по темата. Два дни, в които ще се представят разнообразни разработки по темата, ще се проведат уъркшопове, отразяващи практическия опит на участниците, ще се организират дискусии.

Ще бъдат проведени и 3-часови тренинги на теми „Тялото ни говори“ и „Арт-терапевтични и психодраматични техники за подобряване на самопознанието, повишаване на самооценката и постигане на физическа и душевна хармония”, специална сесия за учители, които работят с деца със специални потребности. Предвидена е и културна сесия.

Работен език: АНГЛИЙСКИ

Осигурен ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Специално участие на колегите:

  • Ирина Стефанеску – психолог и социодраматист от Румъния, която ще представи 3-часов уъркшоп на тема „Рокендрол с изтощението или как да се справяме със стреса и бърнаута“

Ирина Стефанеску е страстен, любопитен и опитен партньор в обучението и развитието на различни организации и техните хора. Опитът и е повече от 25 години, в които тя не престава сама да се учи. Работила е 5 години като професионалин организатор на конференции и изложения. Завършила е химия, след което се е квалифицирала като треньор, коуч, психодраматист и социодраматист. Създател на FLUX Training & Consultancy/2004/ и Sociodrama Centre Romania/2010/. Обучител на учители и млади лидери по Европейски проекти. Макар да живее в Румъния, Ирина пътува по света, за да обучава в социодрама и действени методи, обича танца и играта и се наслаждава на всеки момент от живота.

  • Рейхан Чакмак – психолог, работещ в образованието и психодрама терапевт от Турция с 3-часов уъркшоп на тема “Звук, ритъм и смисъл; симфония от емоции”

Всички участници – български учители ще получат сертификат с 1 квалификационен кредит, а представилите разработки или 1.5-часови уъркшопове ще получат сертификат с 2 квалификационни кредита.

20 октомври – срок за представяне на предложения за разработки или 1,5-часови уъркшопове или за участие като слушатели чрез попълване на заявка, намираща се по-долу. Заявката следва да бъде изпратена на е-мейл адрес: office@zsconsult.com. След потвърдителен е-мейл от организатора се заплащат таксите по банков път.

 Такса за участие:

  • До 25.10.2022 – 60 лв.
  • След 25.10.2022 – 80 лв.

   Банкови данни:

BG76PRCB92301016931118

BIC: PRCBBGSF

Прокредитбанк АД

Зет Ес Консулт ЕООД

Основание за внасяне: “участие в конференция на…/име и фамилия/”

Заявка

Програма