Морска квалификационна седмица

ПЪРВА МОРСКА КВАЛИФИКАЦИОННА СЕДМИЦА

Отзиви

 

ВТОРА МОРСКА КВАЛИФИКАЦИОННА СЕДМИЦА

ВИЛНО СЕЛИЩЕ „ИНТЕР ПАРК“, КРАНЕВО

0813.07.2018 год.

Канят се за участие педагози, психолози, педагогически съветници и образова-телни мениджъри от всички степени на образование. В програмата се предлагат 4 квалификационни курса, като всеки участник ще има възможност да избере 2 от тях. За всеки посетен курс ще бъде връчен сертификат с присъден квалифика-ционен кредит – общо 2 за седмицата.

Всички курсове са одобрени от Министерството на образованието и науката.

ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ:

1. „Преодоляване на опозиционното поведение на учениците и мотиви-рането им за учебен труд“ 

2. „Усъвършенстване на комуникационния процес в образователните инсти-туции – предпоставка за успешна персонална и екипна реализация “

Водещ: Лидия Йорданова – магистър по приложна психология, психодрама тера-певт

 Вилно селище “Интер парк”/категория две звезди/ е разположено в морския курорт Кранево, на 2400 кв.м. площ  и се намира в непосредствена близост до морето. Всяка къща се състои от два отделни входа, а във всеки вход има те-раса, антре, баня и тоалетна, климатик, хладилник, 2 легла и едно допълни-телно. Във всяка стая има телевизор със сателитни програми и теле-фон. Базата разполага с 22 двойни стаи, 2 апартамента, открит басейн, дне-вен бар и ресторант. Има денонощна охрана.

Участието в Морската квалификационна седмица се осъществява след попълване на заявка/по образец/. Заявките за участие се изпращат на следния e-mail адрес:  office@zsconsult.com.

След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в квалификационните курсове и пакетите за настаняване.

Краен срок за записване: 25.06.2018 год.

Такси и плащания:

  • Такса за участие във всеки квалификационен курс – 52 лв.
  • Пакет за настаняване, който включва 5 нощувки и 5 пълни хранодни/закуска, обяд, вечеря/, курортна такса, застраховка с покритие 1000 лв. – 250 лв.
  • Пакети за настаняване на придружаващи лица:

         – деца до 6 год. – 150 лв./при двама пълноплащащи възрастни/

         – ученици до 16 год. – 195 лв./при двама пълноплащащи възрастни/

         – ученици над 16 год и възрастни – 250 лв.

Сумите за таксите за участие и пакетите за настаняване за Морската квалифика-ционна седмица следва да бъдат заплатени заедно или поотделно по банков път с текст „участие в Морска квалификационна седмица на……………………/фамилия/, ………………./организация/“.

 

ЗАЯВКА