Квалификационни курсове в Атина

АТИНА, 02.02.2019 – 06.02.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.Д-Р АФРОДИТИ ПАПАЙОАНУ-СПИРУЛИЯ – ръководител на Департамента по психология в Scientific College of Greece, Атина
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна

ТЕМА: “РАБОТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И БЪРНАУТА ПРИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА МОТИВАЦИОННОТО ИНТЕРВЮИРАНЕ, СИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА/КОУЧИНГ/ И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ

Контакти

Заявка