Индивидуални психологически консултации

В Центъра за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт се консултират индивидуално деца, ученици, учители, родители и други възрастни относно:

  • безпокойство, тревожност, страхове, депресии, стрес;
  • проблеми с общуването;
  • хиперактивност, трудности в ученето;
  • агресивно, конфликтно и рисково поведение;
  • проблеми с адаптирането при внезапни или радикални промени;
  • проблеми при развод или загуба на член на семейството;
  • тежко заболяване;
  • натрапливи и суицидни мисли.

Контакт: