“Живот и работа без хапчета”

4-МОДУЛЕН КУРС ЗА ТЕЛЕСНОТО ЗДРАВЕ, ЕМОЦИОНАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ВАРНА, ХОТЕЛ “ОДЕСОС”

Водещи:

ПРОФ.ВЛАДИМИР НИКИТИН – Московски социално-педагогически институт  ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Зет Ес Консулт Тренинг център, Варна

Всеки модул – 16 академични часа

I модул 23 и 24 ноември, 2019
Тема: “Арт-терапевтични и психодраматични техники за подобряване състоянието на тялото и емоционалната устойчивост на учителите”

II модул8 и 9 февруари, 2020
Тема: “Дишането, гласът и движението като средства за регулиране на телесното здраве и състоянието на психиката”

III модул25 и 26 април, 2020
Тема: “Техники и методи за релаксация, редуциране на стреса и подобряване работоспособността на учителите”

IV модул13 и 14 юли, 2020
Тема: “Работа със случаи и телесни състояния”

Курсът може да бъде посетен като цяло или да бъдат избрани отделни модули.

Участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит за всеки модул. 

Такси за участие: 240 лв. за всеки модул

При заплащане на целия курс до 18 септември 2019 год.: 10% отстъпка

Срокове за регистрация:

  • за   I модул – 30.10.2019 год.
  • за  II модул – 30.12.2019 год.
  • за III модул – 05.03.2020 год..
  • за IV модул – 08.06.2020 год.

Забележка: Сроковете за заплащане на таксите за участие са обвързани с необходимостта за своевременното осигуряване пристигането на проф.Владимир Никитин от Москва.

Регистрацията за участие се извършва чрез подаване на заявка на е-мейл адрес office@zsconsult.com, а таксите се внасят по банков път .