БЪЛГАРО-РУСКИ ОН ЛАЙН ФЕСТИВАЛ “Арт-терапия и психодрама – нови възможности в нови условия”

13.08.2020 – 16.08.2020

Please, select!

Българо-руският фестивал по арт-терапия и психодрама беше предвиден да се проведе през месец юли във вълнуваща лятна обстановка на брега на морето край Варна.

Целта – да се представят съвременните аспекти в работата на ведущи специалисти в двете области от България и Русия, както и да се затвърди интеграцията на тези два метода в консултирането и терапията.

Поради възникналите нови и необичайни условия във връзка с епидемията от COVID-19, фестивалът ще се проведе също в нови условия. ОНЛАЙН. Като в допълнение към предварително поставената цел, ще се разгледат и представят и различни възможности за работа с тези методи индивидуално и в групи чрез използване на Интернет платформата ZOOM.

На вниманието на специалистите ще бъдат представени 2-часови уъркшопове на колеги – арт- и психодрама терапевти, както и майсторски класове на четирима водещи руски професори, които ще се проведат в 2 модула по 2 паралелно:

  • проф.Александър Копитин – Санкт Петербург, Русия

Тема: “Техники на екологичния и средови подход в арт-терапията”

  • проф. Владимир Никитин – Москва, Русия

Тема: “Драматерапия на страха – парадокс срещу стереотипи”

  • проф. Игор Вачков – Москва, Русия

Тема: “Възможности за приложение на приказкотерапията в Интернет консултирането”

  • проф.Людмила Лебедева – Москва, Русия

Тема: “Арт-терапия в онлайн формат – тънкости в практическата работа”

Специална презентация на д-р Даниела Симънс, САЩ – международно признат психодрама терапевт и обучител от български произход

Тема: „Позитиви и негативи при психодраматичната работа онлайн“ /на български език с превод на руски/

В отделен модул от фестивала ще бъде дадена възможност за изява на млади арт- и психодрама специалисти да представят на практика свои идеи и да получат подкрепа и съвети за работата си от българските и руските изявени професионалисти.

ОСИГУРЕН ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК.

Всеки участник, който желае да представи свой уъркшоп на фестивала следва да изпрати анотация в размер на дo 300 думи на е-mail office@zsconsult.com, както и кратка професионална биография. След одобрение от организатора се внасят и съответните такси.

Срок за подаване на заявки за уъркшопове: 27 юли

Такси:

  • за участие в основната част на фестивала – 20 EUR /40 лв., 1600 рубли/
  • за участие в 1 майсторски клас – 25 EUR/50 лв., 2000 рубли/
  • за студенти – 20% отстъпка за участие и за всеки майсторски клас

Таксите могат да бъдат внесени в евро директно в сайта или в български лева или руски рубли по следните банкови сметки:

  • в български лева – BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF ПРОКРЕДИТБАНК АД, ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

Срок за регистрация за участие: 7 август

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ.

Контакти:

  • за България – Лидия Йорданова, тел. 00359 879 64 30 31, е-mail: office@zsconsult.com
  • за Русия – Людмила Мандсурова, тел. +79265350069, e-mail: mantsurova_art@mail.ru

Разписание