БЪЛГАРО-РУСКИ ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛ “Арт-терапия, психодрама и други експресивни методи – нови възможности в нови условия”

04.12.2020 – 06.12.2020

Please, select!Целта на фестивала е да се представят съвременните аспекти в работата на водещи българско-и руско-говорящи специалисти в областта на арт-терапията, психодрамата и други експресивни методи от целия свят, да се затвърди интеграцията на тези методи в психологическото консултиране и терапията, както и да се представят различни възможности за прилагането им ОНЛАЙН в платформата ZOOM.

Ще бъдат представени 2-часови уъркшопове на специалисти в областта на арт-терапията, психодрамата и други експресивни методи, както и 6-часови майсторски класове на четирима водещи руски професори, които ще се проведат в 2 модула по 2 паралелно:

 • проф.Александър Копитин – Санкт Петербург, Русия

Тема: “Техники на екологичния и средови подход в арт-терапията”

 • проф. Владимир Никитин – Москва, Русия

Тема: “Драматерапия на страха – парадокс срещу стереотипи”

 • проф. Игор Вачков – Москва, Русия

Тема: “Възможности за приложение на приказкотерапията в Интернет консултирането”

 • проф.Людмила Лебедева – Москва, Русия

Тема: “Арт-терапия в онлайн формат – тънкости в практическата работа”

Специална презентация на д-р Даниела Симънс, САЩ – международно признат психодрама терапевт и обучител от български произход

Тема: „Позитиви и негативи при психодраматичната работа онлайн“ /на български език с превод на руски/

В отделен модул от фестивала ще бъде дадена възможност за изява на начинаещи специалисти, които да представят на практика свои идеи и да получат подкрепа и съвети за работата си от водещите професионалисти.

ОСИГУРЕН ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК.

Всеки участник, който желае да представи свой уъркшоп на фестивала следва да изпрати следните данни:

 • кратка професионална биография, която да включва държава и град, от който идва участникът, организацията, която представлява, направление, в което работи, както и научна степен и/или звание/ако има такова/
 • тема на уъркшопа
 • анотация в размер на дo 300 думи
 • данни за контакт/телефон, е-mail/
 • необходими материали за участниците.

Информацията заедно с анотацията следва да бъде изпратена на следните е-mail адреси:

office@zsconsult.com

или

mantsurova_art@mail.ru

След одобрение от организатора се внасят и съответните такси в евро директно в сайта или в български лева или руски рубли по банков път. Всеки участник има право да представи най-много 2 уъркшопа самостоятелно или в съавторство.

Такси:

Ранна регистрация – до 23.11.2020

 • за участие в основната част на фестивала – 20 EUR
 • за участие в 1 майсторски клас – 25 EUR
 • за студенти – 20% отстъпка за участие и за всеки майсторски клас

Регистрация от 24.11.2020 до 30.11.2020 год.

 • за участие в основната част на фестивала – 30 EUR
 • за участие в 1 майсторски клас – 40 EUR
 • за студенти – 20% отстъпка за участие и за всеки майсторски клас

Заплащането може да стане и в български лева или руски рубли по курса на Българската и Руската централни банки в деня на транзакцията.

Банкови сметки:

 • в български лева – BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF ПРОКРЕДИТБАНК АД, ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

При отказ от участие, внесените такси не се възстановяват.

Срок за подаване на заявки за уъркшопове: 16 ноември

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ.

Главен организатор: Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, Варна, България

Организационен комитет:

 • Лидия Йорданова, България, тел. 00359 879 64 30 31, е-mail: office@zsconsult.com
 • Людмила Манцурова, Русия, тел. +79265350069, e-mail: mantsurova_art@mail.ru
 • Проф.д-рНели Бояджиева, PhD – България
 • Проф. Наталия Романчик – Беларус
 • Доц. Татяна Комар – Украйна
 • Анна Гаврилюк, PhD – Молдова
 • Оля Гранкина – Русия/България

Информационно обслужване:

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, Варна, България

Информационен партньор на фестивала:

Международен научно-практически алманах по арт-терапия „Искусство в психологии”

Всички участници, които ще представят свои уъркшопове ще получат възможност за безплатна реклама на страницата на фестивала.

Разписание