Предстоящо

МОСКВА, 22.05.2019 – 27.05.2019 ГОД.

ПО ДОГОВОР С МОСКОВСКИЯ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.ДПН ВЛАДИМИР НИКИТИН
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “РЕГУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ И ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС НА УЧИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ РАБОТА С ГЛАСА И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ

Информация

Предстоящо

В съответствие с ПРОГРАМАТА си за ПСИХОПРОФИЛАКТИКА НА УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА КОЛЕГИТЕ Центърът за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна организира от 28 ЯНУАРИ

ГРУПИ ЗА САМОПОЗНАНИЕ, ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕН ОПИТ И ПОДОБ-РЯВАНЕ НА ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ.

Информация

Предстоящо

АТИНА, 02.02.2019 – 06.02.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.Д-Р АФРОДИТИ ПАПАЙОАНУ-СПИРУЛИЯ – ръководител на Департамента по психология в Scientific College of Greece, Атина
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна

ТЕМА: “РАБОТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И БЪРНАУТА ПРИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА МОТИВАЦИОННОТО ИНТЕРВЮИРАНЕ, СИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА/КОУЧИНГ/ И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ”

Информация