Предстоящо

В съответствие с ПРОГРАМАТА си за ПСИХОПРОФИЛАКТИКА НА УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА КОЛЕГИТЕ Центърът за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна организира от 21 септември

ГРУПИ ЗА САМОПОЗНАНИЕ, ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕН ОПИТ И ПОДОБ-РЯВАНЕ НА ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ.

Информация