Предстоящо

МОСКВА, 21-09.2018 – 26.09.2018 ГОД.

ПО ДОГОВОР С МОСКОВСКИЯ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ПРОФ.ДПН ВЛАДИМИР НИКИТИН

ТЕМА: ВИЗУАЛНО-ПЛАСТИЧНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

В СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА С ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

Информация

Предстоящо

В съответствие с ПРОГРАМАТА си за ПСИХОПРОФИЛАКТИКА НА УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА КОЛЕГИТЕ Центърът за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна организира от 21 септември

ГРУПИ ЗА САМОПОЗНАНИЕ, ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕН ОПИТ И ПОДОБ-РЯВАНЕ НА ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ.

Информация