Предстоящо

БАРСЕЛОНА, 31.10.2019 – 05.11.2019 ГОД.

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • Д-Р ДАНИЕЛА СИМЪНС – Expressive Therapies Training Institute – САЩ 
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “ДЕЙСТВЕНИ И ПРЕЖИВЕЛИЩНИ МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Информация

Предстоящо

ПРОЛЕТНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДНИ

0306.05.2019 год.

ОСТРОВ ТАСОС, BLUE SEA HOTEL, 2*

/на самия бряг на Егейско море/

Каним за участие педагогически специалисти, работещи в детски градини, учи-лища и центрове за подкрепа за личностно развитие да се включат в един или два избрани от тях курса, одобрени от Министерството на образованието и науката, даващи по един квалификационен кредит.

Участниците в Пролетните квалификационни дни ще имат възможност да съче-таят квалификационните курсове с отдих на брега на морето, както и с културна програма.

 ТЕМИ ЗА ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЯТА:

1. Подобряване на физическото здраве, емоционалното равновесие и работоспособността на учителите

2. Игрите и играчките в работата на педагогическите специалисти

 

Информация

Предстоящо

МОСКВА, 22.05.2019 – 27.05.2019 ГОД.

ПО ДОГОВОР С МОСКОВСКИЯ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ С ВОДЕЩИ:

  • ПРОФ.ДПН ВЛАДИМИР НИКИТИН
  • ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА

ТЕМА: “РЕГУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ И ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС НА УЧИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ РАБОТА С ГЛАСА И ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ

Информация

Предстоящо

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРАТА, ПРОЦЕСИТЕ И СРЕДАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО ”

 Св.св. Константин и Елена, хотел„Романс Сплендид“- 4*

 19-21.04.2019 год.

Клуж-Напока, Сибиу, Турда, Сигишоара/Трансилвания, Румъния

15-18.04.2019 год.

 Официални езици на конференцията са български, английски и руски.

 ДЕСЕТАТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с управлението на участниците в образователно-възпитателния процес/деца и ученици, учители, родители/, на взаимодействията между тях в училищната и в обществената среда, на образователния дизайн и позитивната и творческа учебна среда, включително и интериора в учебните заведения и образователната инфраструктура като цяло.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, на висшите училища и научните институти, на синдикатите на бъл­гар­ски­те учители, на неправителствени организации, детски комплекси, медии и всички, интересу­ва­щи се от темата.

Информация